Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Kormaş A.Ş. Sıfır Atık Sertifikası Aldı

Kormas A.Ş., 2022 Stratejik Planı doğrultusunda bir adım daha atarak Sıfır Atık Sertifikası’nı aldı.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi hem malzeme hem de enerji açısından ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır.

Dünyada nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz bir artış yaşanmakta, bu da doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, doğal kaynakların verimli kullanımının önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle sıfır atık uygulama çalışmaları son yıllarda tüm dünyada hem bireysel hem de kurumsal uygulamalarda yaygınlaşmaya başlamıştır.

KORMAS A.Ş. 2022 Stratejik Planımız kapsamında “Sürdürülebilir bir dünya ve temiz bir gelecek için çevreye duyarlı ve doğa dostu çözümler üretmek” hedefimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalarımız doğrultusunda 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak “Sıfır Atık Sertifikamızı” almaya hak kazandığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu sayede sadece 1000 kg kağıt atığın geri dönüşümünde bile atmosfere 177 kg sera gazı salınımını azaltmış, 17 ağacı kurtarmış ve 4100 Kwh enerji tasarrufu sağlamış olacağız.

Hayal ettiğimiz dünyayı gelecek nesillere aktarmak için doğru tercihler yapan ve atık uygulamalarının doğru ayrıştırılması konusunda edindikleri bilinci sürdüren tüm çalışanlarımıza da teşekkür ederiz.

Kormas A.Ş., Sıfır Atık Belgesi‘ni alarak 2022 Stratejik Planı doğrultusunda bir adım daha attı.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir.

Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem de kurumsal uygulamalarda yaygınlaşmaktadır.

KORMAS A.Ş. olarak, 2022 Stratejik Planımız’ın bir parçası olan “Sürdürülebilir bir dünya ve temiz bir gelecek için çevreye duyarlı, doğaya saygılı çözümler üretmek” amacımıza uygun olarak yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ni kurarak “Sıfır Atık Belge” mizi almaya hak kazandığımızı paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Bu sayede, sadece 1000 kg’lık kâğıt atığın geri dönüşümünde dahi atmosfere 177 kg lık sera gazı salınımını azaltmış,17 adet ağacı kurtarmış ve 4100 Kwh enerjiden tasarruf etmiş olacağız.

Gelecek nesillere hayal ettiğimiz dünyayı devredebilmek adına, atıkların doğru ayrıştırılması uygulamalarında doğru tercihler yapan ve edindiği bilinci sürdüren tüm çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederiz.

Bu gönderiyi paylaş