Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Kormas A.Ş. Получен сертификат «Ноль отходов

Компания Kormas A.Ş. сделала еще один шаг в соответствии со стратегическим планом на 2022 год, получив сертификат «Ноль отходов».

Захоронение отходов без их оценки в процессе переработки и восстановления приводит к серьезным потерям ресурсов как материальных, так и энергетических.

В то время как население и уровень жизни в мире растут, неизбежно увеличивается потребление, что увеличивает давление на наши природные ресурсы и нарушает мировой баланс, а наши ограниченные ресурсы не могут угнаться за растущими потребностями.

Учитывая эту ситуацию, важность эффективного использования природных ресурсов становится еще более очевидной. По этой причине в последние годы исследования по применению безотходного производства получили широкое распространение как в индивидуальных, так и в корпоративных приложениях по всему миру.

КОРМАС ИНК. В рамках Стратегического плана на 2022 год, в соответствии с нашей работой, проводимой в соответствии с нашей целью «Производство экологически чувствительных и дружественных природе решений для устойчивого мира и чистого будущего», он был опубликован в Официальном вестнике от 12/07/2019 под номером 30829. Мы рады сообщить, что мы имеем право получить «Сертификат нулевых отходов», создав систему управления нулевыми отходами в соответствии с Положением о нулевых отходах.

Таким образом, даже при переработке всего 1000 кг бумажных отходов мы сократим выброс 177 кг парниковых газов в атмосферу, спасем 17 деревьев и сэкономим 4100 кВтч энергии.

Мы также хотели бы поблагодарить всех наших сотрудников, которые делают правильный выбор и поддерживают полученные знания в области правильной сортировки отходов, чтобы передать будущим поколениям мир, о котором мы мечтаем.

Kormas A.Ş., Sıfır Atık Belgesi‘ni alarak 2022 Stratejik Planı doğrultusunda bir adım daha attı.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir.

Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal uygulamalarda yaygınlaşmaktadır.

KORMAS A.Ş. olarak, 2022 Stratejik Planımız’ın bir parçası olan «Sürdürülebilir bir dünya ve temiz bir gelecek için çevreye duyarlı, doğaya saygılı çözümler üretmek» amacımıza uygun olarak yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ni kurarak «Sıfır Atık Belge» мизи алмайя хак казандыгымызы пайлашмактан мутлулук дуйарыз.

Bu sayede, sadece 1000 kg’lık kâğıt atığın geri dönüşümünde dahi atmosfere 177 kg lık sera gazı salınımını azaltmış, 17 adet ağacı kurtarmış ve 4100 Kwh enerjiden tasarruf etmiş olacağız.

Gelecek nesillere hayal ettiğimiz dünyayı devredebilmek adına, atıkların doğru ayrıştırılması uygulamalarında doğru tercihler yapan ve edindiği bilinci sürdüren tüm çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederiz.

Share this post