Kalite Politikamız

TECRÜBEMİZ GÜÇ VE HEREKETİ BİRBİRİNE BAĞLAR

MİSYON

Başladığımız her projede, kaliteden asla ödün vermeksizin teknik şartlara uygun ürünler üretmek. Müşterilerimizin memnuniyetinden aldığımız güçle yolumuzda emin adımlarla yürümek.

VİZYON

İnsan odaklı ve doğaya saygılı, koruduğu değerlere sahip çıkan, sektörün önde gelen markası olarak, kaliteli ve kusursuz hizmet politikası ile çalışmaların altına gururla imza atmak.

KALİTE POLİTİKASI

KORMAS’ın varlık nedeni müşterileri için kalite ve güvenin simgesi olmaktır. Bu amaca ulaşmak için organizasyonumuzu geliştirir, güçlendirir ve yetkilendiririz. Tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ilkelerimiz doğrultusunda hareket ederiz.

 

 

İLKELERİMİZ MÜKEMMELİ OLUŞTURMAYA YARDIMCIDIR

KORMAS’ın temel vizyonu, kalitenin simgesi bir marka olarak tercih edilmektir. Bu hedefe ulaşmak için tüm süreçlerde yalınlık ve mükemmellik anlayışı ile çalışırız, kalite bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak sürekli iyileşiriz, yeni pazarlar ve yeni ürünler geliştiririz. Tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak aşağıdaki ilkelerimiz doğrultusunda hareket ederiz.

KALİTE

Tüm ürünlerimizde kalite vazgeçilmezimizdir. Kaliteden asla taviz verilmez. Üretimde kalite, tedarikte kalite ile başladığından, çalıştığımız tedarikçileri titizlikle seçer onları uzun vadeli iş ortağı olarak görürüz. Kalite sadece ürünlerimize değil çalışanlarımıza da yansımalıdır. Yaptığı işten zevk alan, davranış, düşünce ve ilişkilerinde kaliteyi yansıtan, ortak başarılarla gurur duyan çalışanlar da sosyal topluma kadar uzanan kalitenin bir parçasıdır.

BİLGİ VE EĞİTİM

En değerli hazine bilgidir. Dikkat ve hatasızlığı getirir. Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı en iyi şekilde eğitiriz. Kurumsal hafızanın güçlenmesi ve bilgi bankasının oluşturulması için, çalışanların deneyimlerini paylaşacağı eğitim grupları oluştururuz. Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir şirket olma yolunda altyapı ve sistem çözümlerini bünyemize entegre ederiz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Her müşteri bizim için özeldir. Müşteriyi memnun edecek ayrıntıları parça parça oluştururuz. Kazancımız müşteri memnuniyetini sağlama derecemizdir. Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak ve beklentisinin ötesine geçmek isteriz. Müşteri beklentilerinin doğru anlaşılması ve ihtiyaçlarının analiz edilerek kendisine uygun ürün ve hizmeti sunmak esastır. Bunu sağlamak için eğitimli uzman kişiler ile çalışır, müşteriye uygun alternatifler üretiriz. Çözüm ortağınız olurken, yaratıcı çözümleri en uygun maliyetlerde sunarız.

İŞ AHLAKI VE DÜRÜSTLÜK

İş hayatında ahlak ve dürüstlükten asla vazgeçmeyiz. Tüm davranışlarımızın ve çalışma sistemimizin temeli, ilkelerimiz ile beraber ahlak ve dürüstlük üzerine oturur.

SÜREKLİ GELİŞME

Değişim ve yeniliklere her zaman açığız, girişimci ruhumuzla yeni fikirleri araştırır, destekler ve uygularız. Pazardaki gelişmeleri takip eder, yeni fırsatları araştırır, değişime öncülük ederiz.

İLGİLİ TARAFLAR İLE ETKİLEŞİM

KORMAS olarak iç ve dış tüm taraflar ile iyi bir iletişim kurarız. İç ve dış tarafları paydaş olarak görür, kalite için işbirliği yapar, değer yaratmak adına, bilgi ve becerileri karşılıklı paylaşarak kalite ilişkili riskleri yönetme kabiliyetimizi arttırırız.

HEDEFLERLE YÖNETİM

Sonuç odaklı çalışma kültürü yaratmak, zaman yönetimine destek olmak, eldeki kaynakları doğru yönlendirerek en fazla verimi almak için tüm organizasyonun hedeflerle çalışmasını isteriz. Bu şekilde çalışan kişinin büyük resmi görerek işini anlamlandırmasını ve işyerine bağlılığının artmasını sağlarız.

YENİLİKÇİLİK

İnovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yeni fikirler ortaya çıkarırlar. Bilgi ve eğitimin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi için tüm çalışanlarımız yeniliklere açık olur. Üst yönetim üründe, hizmette, pazarlamada, organizasyonda yenilikçi yaklaşımları destekler, yaratıcılığı ortaya çıkarmak için takım çalışmasına uygun ortamlar yaratır.

SÜREÇ YÖNETİMİ

Her işte istenilen performans seviyesini elde etmek için işleyişi süreç bazlı oluşturur, adım adım tarifler, dokümante eder ve kontrollü olarak uygularız. Bu sayede her işte, her seferinde istenilen kaliteyi yakalarız.