İSG Politikamız

Kormas Elektrikli Motor San. Tic. A.Ş olarak benimsediğimiz ‘Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı’ sloganından hareketle, tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.

Güvenli çalışmak KORMAS bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. En önemli değerimiz insan faktörüdür.

İş Kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için; riskleri önceden belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak tedbirleri alırız.

Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri yaparız.

İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz.

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamaktayız.