Redüktörlü Motorlar

24V, 120W, 115 d/d, 8Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

24V, 120W, 115 d/d, 8Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 5 603 067 240 111

12V, 120W, 115 d/d, 8Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

12V, 120W, 115 d/d, 8Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 023

12V, 120W, 115 d/d, 8Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

12V, 120W, 115 d/d, 8Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 60 / 5 603 067 120 010

24V, 100W, 345 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

24V, 100W, 345 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 240 110

12V, 100W, 345d/d 1Nm Redüktörlü Motor, ø67 1/10 Redüksiyon

12V, 100W, 345d/d 1Nm Redüktörlü Motor, ø67 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 022

24V, 100W, 345 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

24V, 100W, 345 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 240 109

12V, 100W, 345 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

12V, 100W, 345 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 021

24V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon

24V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 631 034 50 / 5 603 067 240 010

12V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon

12V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 020

24V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon

24V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 5 603 067 240 013

12V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon

12V, 100W, 230 d/d, 3Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 019

24V, 100W, 115 d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

24V, 100W, 115 d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 147 / 5 603 067 240 035

12V, 100W, 115 d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

12V, 100W, 115 d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 018

24V, 100W, 115d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

24V, 100W, 115d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 59 / 5 603 067 240 019

12V, 100W, 115 d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

12V, 100W, 115 d/d, 6Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 58 / 5 603 067 120 001

24V, 60W, 345 d/d, 0,5Nm Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

24V, 60W, 345 d/d, 0,5Nm Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 240 108

12V, 60W, 345d/d, 0,5Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

12V, 60W, 345d/d, 0,5Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 017

24V, 60W, 345 d/d, 0,5Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

24V, 60W, 345 d/d, 0,5Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 240 107

12V, 60W, 345 d/d, 0,5Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon

12V, 60W, 345 d/d, 0,5Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/10 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 016

24V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon

24V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 631 034 53 / 5 603 067 240 083

12V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/15 Redüksiyon

12V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 008

24V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/15 Redüksiyon

24V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 631 034 130 / 5 603 063 240 005

12V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/15 Redüksiyon

12V, 60W, 230 d/d, 1Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/15 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 015

24V, 60W, 115 d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/30 Redüksiyon

24V, 60W, 115 d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 177 / 5 603 067 240 058

12V, 60W, 115 d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

12V, 60W, 115 d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 5 603 067 120 014

24V, 60W, 115d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

24V, 60W, 115d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 57 / 5 603 067 240 008

12V, 60W, 115 d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon

12V, 60W, 115 d/d, 2Nm, Redüktörlü Motor, ø67, 1/30 Redüksiyon Kod 631 034 56 / 5 603 067 120 009