Çevre Politikamız

Kormas Elektrikli Motor San. Tic. A.Ş ‘Sürdürülebilir kalkınma’ temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağımızı çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikç.i bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.

Yeni ürün tasarımında, proje ve operasyonlarında çevre faktörü birinci önceliğimizdir.

Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunan ile ikame yöntemi uygulanacaktır.

Üretim sırasında açığa çıkan atıkların yeniden kullanılması, kaynağında azaltılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılacaktır.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerimizde kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre ile en uyumlu teknoloji kullanılacaktır.

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ile birlikte yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için çalışacaktır.

Hedeflerimize varmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını alacağız.