24V Tek Milli Fan Motorları / Fan Motors With Single Shaft

24V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 2400 d/d, CCW, ø10

24V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 2400 d/d, CCW, ø10 Kod 671 150 13 / 5 605 076 240 019

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 2400 d/d, CCW, ø10

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 2400 d/d, CCW, ø10 Kod 671 150 12 / 5 605 076 120 009

24V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8

24V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8 Kod 671 150 02 / 5 605 076 240 015

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8 Kod 671 150 01 / 5 605 076 120 008

24V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8

24V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 08-U / 5 605 102 240 009

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 07-U / 5 605 102 120 009

24V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8

24V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 08 / 5 605 102 240 002

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 07 / 5 605 102 120 001

24V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CCW, ø8

24V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 62-U / 5 605 102 240 040

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CCW, ø8

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 60-U / 5 605 102 120 044

24V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CW, ø8

24V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 62 / 5 605 102 240 035

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CW, ø8

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 60 / 5 605 102 120 003

24V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 3250 d/d, CCW, ø8

24V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 3250 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 06-U / 5 605 102 240 008

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 05-U / 5 605 102 120 008

24V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 3250 d/d, CW, ø8

24V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 3250 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 06 / 5 605 102 240 001

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 05 / 5 605 102 120 002

24V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CW, ø8

24V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CW, ø8 Kod 661 139 03 / 5 605 076 240 054

24V, 65W, Tek Milli Fan Motoru 2800 d/d, CW, ø8

24V, 65W, Tek Milli Fan Motoru 2800 d/d, CW, ø8 Kod 672 150 06 / 5 607 076 240 034

12V, 65W, Tek Milli Fan Motoru 2800 d/d, CW, ø8

12V, 65W, Tek Milli Fan Motoru 2800 d/d, CW, ø8 Kod 672 150 05 / 5 605 076 120 024

24V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3600 d/d, CCW, ø8

24V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3600 d/d, CCW, ø8 Kod 671 150 08 / 5 605 076 240 017

24V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW/ CCW, ø8

24V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW/ CCW, ø8 Kod 622 130 15 / 5 605 076 240 020

12V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d,  CW/ CCW, ø8

12V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW/ CCW, ø8 Kod 622 130 14 / 5 605 076 120 005

24V, 25W, Tek Milli Fan Motoru 3300 d/d, CCW, Ø8

24V, 25W, Tek Milli Fan Motoru 3300 d/d, CCW, Ø8 Kod 622 130 02 / 5 605 063 240 007

12V, 25W, Tek Milli Fan Motoru 3300 d/d, CCW, Ø8

12V, 25W, Tek Milli Fan Motoru 3300 d/d, CCW, Ø8 Kod 622 130 01 / 5 605 063 120 038

24V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø10

24V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø10 Kod 661 139 06 / 5 605 076 240 013

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø10

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø10 Kod 661 139 05 / 5 605 076 120 007

24V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø8

24V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø8 Kod 661 139 02 / 5 605 076 240 012

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø8

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø8 Kod 661 139 01 / 5 605 076 120 006

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8 Kod 671 150 07 / 5 605 076 120 032

24V, 44W, Tek Milli Fan Motoru 3000 d/d, CW, ø8

24V, 44W, Tek Milli Fan Motoru 3000 d/d, CW, ø8 Kod 671 132 07 / 5 607 060 240 001

24V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8

24V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8 Kod 612 106 04 / 5 605 076 240 002

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8 Kod 612 106 01 / 5 605 076 120 001

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8 Kod 671 132 03 / 5 605 060 120 001

24V, 12/35W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CCW, M6

24V, 12/35W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CCW, M6 Kod 622 126 06 / 5 605 063 240 006

24V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8

24V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8 Kod 612 106 04 / 5 605 076 240 002

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8 Kod 612 106 01 / 5 605 076 120 001

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8 Kod 671 132 03 / 5 605 060 120 001

24V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 3100 d/d, CW, ø8

24V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 3100 d/d, CW, ø8 Kod 622 124 02 / 5 605 063 240 001

12V, 45W, Tek Milli Fan Motoru 3100 d/d, CW, ø8

12V, 45W, Tek Milli Fan Motoru 3100 d/d, CW, ø8 Kod 622 124 01 / 5 605 063 120 001

24V, 10/40W, Tek Milli Fan Motoru 3000/3600 d/d, CW, ø8

24V, 10/40W, Tek Milli Fan Motoru 3000/3600 d/d, CW, ø8 Kod 622 133 01 / 5 605 063 240 002

24V, 15/45W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CW, ø8 Frezeli

24V, 15/45W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CW, ø8 Frezeli Kod 612 106 14 / 5 605 063 240 020

12V, 15/45W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CW, ø8 Frezeli

12V, 15/45W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CW, ø8 Frezeli Kod 612 106 13 / 5 605 063 120 002

24V, 35W, Tek Milli Fan Motoru 4200 d/d, CCW, ø6 Pimli

24V, 35W, Tek Milli Fan Motoru 4200 d/d, CCW, ø6 Pimli Kod 611 110 01 / 5 605 063 240 001

12V, 25W, Özel Motor 3150 d/d, CCW, ø6,3 Frezeli

12V, 25W, Özel Motor 3150 d/d, CCW, ø6,3 Frezeli Kod 671 144 72 / 5 601 051 120 001

12V, 10/40W, Tek Milli Fan Motoru 3000/3600 d/d, CW, ø8

12V, 10/40W, Tek Milli Fan Motoru 3000/3600 d/d, CW, ø8 Kod 622 133 05 / 5 605 063 120 027

24V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 4600 d/d, CW, ø6

24V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 4600 d/d, CW, ø6 Kod 671 140 66 / 5 607 051 240 001

12V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 4600 d/d, CW, ø6

12V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 4600 d/d, CW, ø6 Kod 671 140 84 / 5 607 051 120 001