24V Çift Milli Fan Motorları / Fan Motors With Double Shaft

24V, 160W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8

24V, 160W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 04 / 5 607 076 240 004

24V, 140W, Çift Milli Fan Motoru 4000 d/d, CW, ø8

24V, 140W, Çift Milli Fan Motoru 4000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 02 / 5 607 076 240 003

24V, 130W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8

24V, 130W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 23 / 5 607 076 240 012

24V, 120W, Çift Milli Fan Motoru 4400 d/d, CW, ø8

24V, 120W, Çift Milli Fan Motoru 4400 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 10 / 5 607 076 240 006

24V, 110W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8

24V, 110W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 31 / 5 607 076 240 053

24V, 100W, Çift Milli Fan Motoru 5400 d/d, CW, ø8

24V, 100W, Çift Milli Fan Motoru 5400 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 26 / 5 607 076 240 011

24V, 90W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8

24V, 90W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 30 / 5 607 076 240 009

24V, 85W, Çift Milli Fan Motoru 5200 d/d, CW, ø8

24V, 85W, Çift Milli Fan Motoru 5200 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 34 / 5 607 076 240 010

24V, 80W, Çift Milli Fan Motoru 5200 d/d, CW, ø8

24V, 80W, Çift Milli Fan Motoru 5200 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 24 / 5 607 076 240 008

12V, 80W, Çift Milli Fan Motoru 4500 d/d, CCW, ø8

12V, 80W, Çift Milli Fan Motoru 4500 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 28 / 5 607 076 120 007

24V, 30/75W, Çift Milli Fan Motoru 3800/5000 d/d, CCW, ø8

24V, 30/75W, Çift Milli Fan Motoru 3800/5000 d/d, CCW, ø8 Kod 671 132 13 / 5 607 060 240 004

24V, 75W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CCW, ø8

24V, 75W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CCW, ø8 Kod 671 131 21 / 5 607 060 240 001