12V Çift Milli Fan Motorları

12V, 160W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8

12V, 160W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 03 / 5 607 076 120 004

12V, 140W, Çift Milli Fan Motoru 4200 d/d, CW, ø8

12V, 140W, Çift Milli Fan Motoru 4200 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 01 / 5 607 076 120 003

12V, 130W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8

12V, 130W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 33 / 5 607 076 120 011

12V, 120W, Çift Milli Fan Motoru 4400 d/d, CW, ø8

12V, 120W, Çift Milli Fan Motoru 4400 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 09 / 5 607 076 120 002

12V, 110W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8

12V, 110W, Çift Milli Fan Motoru 3800 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 75 / 5 607 076 120 015

12V, 100W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8

12V, 100W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 36 / 5 607 076 120 010

12V, 90W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8

12V, 90W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 29 / 5 607 076 120 008

12V, 85W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8

12V, 85W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 32 / 5 607 076 120 009

12V, 80W, Çift Milli Fan Motoru 4500 d/d, CCW, ø8

12V, 80W, Çift Milli Fan Motoru 4500 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 28 / 5 607 076 120 007

12V, 30/75W, Çift Milli Fan Motoru 3800/5000 d/d, CCW, ø8

12V, 30/75W, Çift Milli Fan Motoru 3800/5000 d/d, CCW, ø8 Kod 671 132 12 / 5 607 060 120 004

12V, 75W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CCW, ø8

12V, 75W, Çift Milli Fan Motoru 5000 d/d, CCW, ø8 Kod 671 131 03 / 5 607 060 120 002