12V Tek Milli Fan Motorları / Fan Motors With Single Shaft

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 2400 d/d, CCW, ø10

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 2400 d/d, CCW, ø10 Kod 671 150 12 / 5 605 076 120 009

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8 Kod 671 150 01 / 5 605 076 120 008

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 07-U / 5 605 102 120 009

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8

12V, 120W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 07 / 5 605 102 120 001

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CCW, ø8

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 60-U / 5 605 102 120 044

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CW, ø8

12V, 100W, Tek Milli Fan Motoru 3350 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 60 / 5 605 102 120 003

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CCW, ø8 Kod 651 238 05-U / 5 605 102 120 008

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8

12V, 75W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW, ø8 Kod 651 238 05 / 5 605 102 120 002

12V, 65W, Tek Milli Fan Motoru 2800 d/d, CW, ø8

12V, 65W, Tek Milli Fan Motoru 2800 d/d, CW, ø8 Kod 672 150 05 / 5 605 076 120 024

12V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d,  CW/ CCW, ø8

12V, 40W, Tek Milli Fan Motoru 2700 d/d, CW/ CCW, ø8 Kod 622 130 14 / 5 605 076 120 005

12V, 25W, Tek Milli Fan Motoru 3300 d/d, CCW, Ø8

12V, 25W, Tek Milli Fan Motoru 3300 d/d, CCW, Ø8 Kod 622 130 01 / 5 605 063 120 038

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø10

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø10 Kod 661 139 05 / 5 605 076 120 007

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø8

12V, 90W, Tek Milli Fan Motoru 2900 d/d, CCW, ø8 Kod 661 139 01 / 5 605 076 120 006

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8

12V, 70W, Tek Milli Fan Motoru 3200 d/d, CCW, ø8 Kod 671 150 07 / 5 605 076 120 032

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8 Kod 612 106 01 / 5 605 076 120 001

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8 Kod 671 132 03 / 5 605 060 120 001

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8

12V, 35/110W, Tek Milli Fan Motoru 2800/3500 d/d, CW, ø8 Kod 612 106 01 / 5 605 076 120 001

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8

12V, 58W, Tek Milli Fan Motoru 4800 d/d, CCW, ø8 Kod 671 132 03 / 5 605 060 120 001

12V, 45W, Tek Milli Fan Motoru 3100 d/d, CW, ø8

12V, 45W, Tek Milli Fan Motoru 3100 d/d, CW, ø8 Kod 622 124 01 / 5 605 063 120 001

12V, 15/45W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CW, ø8 Frezeli

12V, 15/45W, Tek Milli Fan Motoru 3400/3900 d/d, CW, ø8 Frezeli Kod 612 106 13 / 5 605 063 120 002

12V, 25W, Özel Motor 3150 d/d, CCW, ø6,3 Frezeli

12V, 25W, Özel Motor 3150 d/d, CCW, ø6,3 Frezeli Kod 671 144 72 / 5 601 051 120 001

12V, 10/40W, Tek Milli Fan Motoru 3000/3600 d/d, CW, ø8

12V, 10/40W, Tek Milli Fan Motoru 3000/3600 d/d, CW, ø8 Kod 622 133 05 / 5 605 063 120 027

12V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 4600 d/d, CW, ø6

12V, 50W, Tek Milli Fan Motoru 4600 d/d, CW, ø6 Kod 671 140 84 / 5 607 051 120 001